Blog

Jij wordt nooit een kwartje!

Hoor jij ze nog wel eens…? De stemmen van je ouders ergens in je achterhoofd?

Opvoeding

Zomaar wat uitspraken die ouders richting kinderen doen tijdens de opvoeding. Meestal goed bedoeld, en vaak simpelweg geroepen, omdat hun eigen ouders dat vroeger ook deden.

 • Als je voor een dubbeltje wordt geboren, dan word je nooit een kwartje
 • De wereld is echt gevaarlijk
 • Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg
 • Niet met je kop boven het maaiveld uitkomen
 • Dat kun jij toch niet, doe toch vooral voorzichtig
 • Wat zullen de buren daarvan denken

Aanpassen

Als kind passen we ons aan de normen, waarden en oordelen van onze opvoeders aan. We gaan ons anders gedragen, raken aangepast. Het ene kind kiest vooral voor de overgave aan de ouders, een ander kind komt vooral in verzet. Overgave of verzet het leidt beide tot gedrag dat niet van nature bij ons hoort.

Overlevingsmechanismen

Dit aangepaste gedrag als kind, ontstaat vanuit de basisbehoefte om te overleven. Dat klinkt heftig, maar we zijn als kind nu eenmaal vrijwel volledig afhankelijk van onze opvoeders. Deze overlevingsmechanismen hebben ons in onze jeugd in meer of mindere mate gediend. Het leverde ons minder straf op, of juist aandacht en goedkeuring van onze opvoeders. Precies wat we toen als kind dachten nodig te hebben.

Volwassen worden

Als we opgroeien en volwassen worden, zijn deze mechanismen eigenlijk niet meer nodig. En dus kunnen we ze eenvoudig loslaten, toch…? Helaas is dat in de praktijk minder eenvoudig. We zijn ons vaak niet eens meer bewust van welke mechanismen er invloed hebben op ons huidige gedrag. De mechanismen treden namelijk al jaren als vanzelf in werking, het zijn automatismen geworden.

Vrije wil

We denken misschien dat we handelen en keuzes maken uit vrije wil, maar de realiteit is dat er eigenlijk een breed assortiment aan inprentingen, overtuigingen, meningen, vooroordelen en daarop gebaseerde overlevingsmechanismen aan het werk is voor ons. Hoe kunnen we dan als volwassen persoon omgaan met deze overlevingsmechanismen?

 • Optie 1: ouders verantwoordelijk houden

  We kunnen mopperen op onze opvoeders. Hen verwijten maken over hun inprentingen en hun tekortschietende opvoeding. We kunnen ze vertellen wat ze verkeerd hebben gedaan en proberen een excuus bij ze af te dwingen. We leggen de verantwoordelijkheid van onze problemen nog steeds bij onze opvoeders.

 • Optie 2: eigen verantwoordelijkheid nemen

  Of we kunnen accepteren dat onze jeugd niet helemaal vlekkeloos is verlopen. We onderzoeken hoe we het wel willen en gaan vervolgens aan de slag met het ontwikkelen van onszelf. We nemen daarmee als volwassenen de verantwoordelijkheid voor onszelf en onze toekomst.

Probleem oplossen

De verantwoordelijkheid van onze problemen bij onze opvoeders laten, maakt dat we de problemen nooit zullen oplossen. En waarom zouden we het bij onze ouders laten? We zijn geen kind meer en bent dus niet afhankelijk meer van onze ouders. We zijn nu oud en vast ook wijs genoeg om onze eigen keuzes te maken. We kunnen onderzoeken welke inprentingen, overtuigingen en overlevingsmechanismen ons in ons dagelijks leven beperken. En ervoor kiezen deze los te laten.

Vechten tegen

Als we ontdekt hebben welke beperkende patronen we willen loslaten kunnen we ertegen vechten, maar dat zal weinig opleveren. Als we daarentegen beseffen waarom een mechanisme is ontstaan en we ons daadwerkelijk realiseren dat het ons niet meer dient, dan kunnen we de patronen loslaten.

Talenten benutten

Wij zijn vrij in onze keuzes. Mijn advies is in ieder geval om te stoppen met mopperen over wat er niet goed gaat in ons leven en het aandeel van onze opvoeders daarin. Ontwikkel jezelf en wordt de mens die jij wilt zijn! Laat je niet langer beperken en benut je capaciteiten en talenten.

 • Voel je je een dubbeltje, word dan een kwartje!
 • De wereld is vol kansen!
 • Volg niet de norm. Wees jezelf!
 • Steek je kop boven het maaiveld uit, dan zie je meer!
 • Je kunt het, ga ervoor!
 • De buren zullen vast onder de indruk zijn!

Ben je benieuwd naar de overtuigingen, inprentingen en overlevingsmechanismen die jou in je dagelijks leven beperken, en hoe je daarvan los kunt komen?

 

Naar ont-wikkeling

Afspraak maken

maak een afspraak