NLP

NLP

Wat is NLP?

NLP is kort voor Neuro Linguïstisch Programmeren:

  • Neuro- staat voor de interactie tussen wat we waarnemen met onze zintuigen en ons neurale systeem (centrale zenuwstelsel en onze mind).
  • Linguïstisch- staat voor taal en non-verbale communicatie 
  • Programmeren- staat voor het bewustworden van onze denk- en gedragspatronen en de mogelijkheid om deze aan te passen, ofwel opnieuw te programmeren

NLP omvat praktische werkvormen, die verrassend veel inzicht geven.

Ont-wikkelen met NLP

Met de inzet van NLP-technieken, krijg je inzicht in je denken en gedrag en het stelt je in staat ongewenst gedrag aan te passen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om gewenst gedrag te versterken, talenten te ontwikkelen en om te werken aan een positief toekomstbeeld.

 

Afspraak maken

maak een afspraak